17. mai festen på bedehuset

Åsmund Snøfugl holdt tale for dagen for et nesten fullsatt bedehus

Tradisjonen tro holdt styret for bedehuset fest 17. mai. Bernt Fløttum ledet festen med trygg hånd. Kelvin Løvås gledet oss innledningsvis med fyldig og vakker sang, akkompagnert av Randi Vik. Det var sanger som hører våren og 17. mai til, og han avsluttet med "Vi ere en nasjon vi med". Deretter fikk kveldens hovedtaler, Åsmund Snøfugl, ordet. Han ga oss interessante historiske tilbakeblikk knyttet til mange ulike områder, som alle bidro til å gjøre oss glade og stolte på bygdas vegne. En lystig parafrase over "Pål sine høner" spilt av Randi Vik, fikk smilene og en rungende applaus frem. Programmet ble avsluttet med dikt av Edin Holme, som Jan Arne Bremnes leste og delte tanker omkring. Innimellom fikk forsamlingen i løpet av kvelden synge de kjente og kjære fedrelandssangene som er så viktige for oss. Kvelden var ikke over før deilig bevertning og trivelig prat rundt bordene var til ende. I gave til bedehusets arbeid, ble det gitt ca. 8.300 kroner.

Kontaktinformasjon for Melhus bedehus

Besøksadresse:
Lenavegen 50 i Melhus sentrum
www.melhusbedehus.no

Postadresse: 
Postboks 20, 7221 Melhus

E-post: post@melhusbedehus.no
Kontonummer 4230.48.02000