Afrika-kveld

Lørdag 18. november kl. 19:00 får vi besøk av Gunnar Hamnøy og fire gjester fra Afrika. Det blir sang av Te Deum.

NSP Aid skriver: Nøden er stor, og vi makter ikke hjelpe alle. Samtidig ser vi at det er mulig å hjelpe noen. Derfor ønsker vi nå å bygge og drifte en barnelandsby etter en modell som vi ser har fungert andre steder. 
Mange av barna vi hjelper i Nairobi bor i bølgeblikkskur i slummen. Vi gleder oss derfor over at NSP AID har fått 400 mål tomt i gave fra lokale bønder for å bygge opp en barnelandsby utenfor Voi. Det vil gi mange barn et nytt liv.
Landsbyen vil bestå av en rekke tun med ni hus i hver «klynge».  I hvert hus vil det bo åtte barn og ei «mor» som har ansvaret for barna. Hvert tun vil da huse 72 barn som vil oppleve å få et nytt liv.

Kontaktinformasjon for Melhus bedehus

Besøksadresse:
Lenavegen 50 i Melhus sentrum
www.melhusbedehus.no

Postadresse: 
Postboks 20, 7221 Melhus

E-post: post@melhusbedehus.no
Kontonummer 4230.48.02000