Vårfest

Røddeforeningen Hjelpsom holder vårfest på bedehuset mandag 27. mars kl. 19:00

På Røddeforeningens årlige vårfest deltar Irene Fagerli og koret Cantaremos fra Trondheim. Det blir åresalg og bevertning.

Kontaktinformasjon for Melhus bedehus

Besøksadresse:
Lenavegen 50 i Melhus sentrum
www.melhusbedehus.no

Postadresse: 
Postboks 20, 7221 Melhus

E-post: post@melhusbedehus.no
Kontonummer 4230.48.02000