Konfirmasjon i Melhus

Praktisk informasjon

Fra:20.5.2018 - kl.10.30

Til:20.5.2018 - kl.11.30

Sted:Melhus kirke

Arrangør:

Konfirmasjonsgudstjeneste ved Sand og Bruholt.
Kantor Goedecke.
Ofring: Menighetens misjonsarbeid / KRIK