Høymesse

Praktisk informasjon

Fra:29.7.2018 - kl.11.00

Til:29.7.2018 - kl.12.00

Sted:Melhus kirke

Arrangør:

Høymesse ved Morland.
Organist Vik.
Dåp.
Ofring: Menighetens arbeid