Høymesse

Praktisk informasjon

Fra:11.11.2018 - kl.11.00

Til:11.11.2018 - kl.12.00

Sted:Melhus kirke

Arrangør:

Høymesse ved Vespestad.
Kantor Goedecke.
Tema: Forfulgte kristne.
Dåp.
Ofring: Stefanusalliansen.
Kirkekaffe