Høymesse

Praktisk informasjon

Fra:24.3.2019 - kl.11.00

Til:24.3.2019 - kl.12.00

Sted:Melhus kirke

Arrangør:

Høymesse ved Morland.
Kantor Goedecke.
Musikk-konfirmantene deltar.
Dåp.
Ofring: Egen menighet – ungdomsarbeidet.
Kirkekaffe