Åpen kirke

Praktisk informasjon

Fra:31.1.2021 - kl.11.00

Til:31.1.2021 - kl.12.30

Sted:Skjomen kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: Såmannssøndagen
Liturg: Mariann Jensen
Organist: Øivind Bakken
Prekentekst: Mark 4,26-34
Nattverd