Gudstjeneste Tingnes kirke

Praktisk informasjon

Fra:17.5.2021 - kl.09.30

Til:17.5.2021 - kl.10.03

Sted:Tingnes kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 17. mai
Liturg: Jostein Enger
Organist: Monica Korsli Solberg
Prekentekst: Matt 22,17-22
Nattverd
Dåp