Gudstjeneste Aurdal kirke

Praktisk informasjon

Fra:7.11.2021 - kl.18.30

Til:8.11.2021 - kl.12.00

Sted:Aurdal kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: Allehelgensdag
Liturg: Kristine Inderhaug
Prekentekst: Matt 5,13-16
Nattverd
Dåp