Gudstjeneste Aurdal kirke

Praktisk informasjon

Fra:13.5.2021 - kl.12.30

Til:13.5.2021 - kl.13.03

Sted:Aurdal kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: Kristi himmelfartsdag
Liturg: Kristine Inderhaug
Organist: Monica Korsli Solberg
Prekentekst: Luk 24,46-53
Offerformål: Menighetsarbeidet