Lysmesse Aurdal kirke

Praktisk informasjon

Fra:12.12.2021 - kl.11.00

Til:12.12.2021 - kl.11.33

Sted:Aurdal kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 3. søndag i adventstiden
Liturg: Kristine Inderhaug
Prekentekst: Joh 5,31-36
Nattverd
Dåp