Gudsteneste Skrautvål kyrkje

Praktisk informasjon

Fra:14.2.2021 - kl.11.00

Til:14.2.2021 - kl.12.00

Sted:Skrautvål kyrkje

Arrangør:

Dag i kyrkjeåret: Fastelavnssøndag
Liturg: Kristine Inderhaug
Organist: Monica Korsli Solberg
Preiketekst: Joh 12,20-33
Offerformål: Barne- og ungdomsarbeidet i soknet
Nattverd
Dåp