Gudstjeneste Skrautvål kyrkje

Praktisk informasjon

Fra:7.11.2021 - kl.11.00

Til:7.11.2021 - kl.12.00

Sted:Skrautvål kyrkje

Arrangør:

Dag i kyrkjeåret: Allehelgensdag
Liturg: Kristine Inderhaug
Preiketekst: Matt 5,13-16
Nattverd
Dåp