Konfirmasjonsgudsteneste Skrautvål kyrkje

Praktisk informasjon

Fra:23.5.2021 - kl.11.00

Til:23.5.2021 - kl.11.33

Sted:Skrautvål kyrkje

Arrangør:

Dag i kyrkjeåret: Pinsedag
Liturg: Kristine Inderhaug
Organist: Monica Korsli Solberg
Preiketekst: Joh 14,15-21
Merknader: Konfirmasjonsgudstjeneste