Gravferd i Nordkapp

Nordkapp kirkelige fellesråd skal på vegne av kommunen, yte gravferdstjenester for hele befolkningen i Nordkapp, uavhengig av tro eller kulturell bakgrunn.