Trosopplæring

Alle har en plass i fellesskapet, hver med sin tro og tank. Vi ønsker å gå sammen med barna , ungdommen og hjemmet på trosveien med alt det innebærer av utfordringer, gleder og oppgaver. Vi ønsker at barn, unge og deres familier skal oppleve kirken som et trygt, godt og utviklende sted å være i fellesskap og for læring.

Hvert sokn (menighet) i Den Norske Kirke skal utvikle en plan med nærmere 300 undervisningstimer for barn/ungdom fra 0-18 år. I Oppegård ble planen godkjent av biskop og menighetsråd for iverksettelse fra 2017. Før det har vi vært i prosjektfase hvor flere av tiltakene, som ble forsøkt ut, nå er etablert.

Alle som er døpte, eller har minst en av foreldrene som er medlem i kirken, vil få personlig invitasjon i posten - men alle som vil kan selvsagt delta. I tillegg til dette har også de forskjellige kirkene kontinuerlige tilbud for de fleste aldersgrupper.  I boksene under er de ulike årstiltakene nærmere beskrevet. Gå også inn på den enkelte kirke/menighet hvor det ligger semesterplan og mer info om faste aktiviteter gjennom hele året.

Trosopplæring - hva er det?

Dåp og opplæring hører sammen. Når et barn blir døpt, må det få lov til i bli kjent med den kristne troen. Den kristne troen er tett sammenvevd med norske verdier og norsk kultur, som har utviklet seg sammen med Den Norske Kirke i mange mange hundre år. Det er mye i kultur og samfunn som er tuftet på kristen tro og kristne verdier, og mye som er lettere å forstå med kristenkunn...

Les mer