Tilbakeføring av Walcker-orglet i Oppegård kirke

Bakgrunn

Etter lengre tids misnøye med det nåværende orgelet i Oppegård kirke, oppnevnte Oppegård kirkelige fellesråd på anmodning fra Oppegård menighetsråd en orgelkomité for kirken høsten 2002. Et av orgelkomitéens mandater var å vurdere om kirkens opprinnelige orgel fra 1876 kunne tilbakeføres til kirken. Orgelkomiteen består av Willy Østberg (leder), kantor Anders Hovind (orgelkonsulent og sekretær), kantor Trond Gilberg (sekretær, gikk ut av komiteen i 2006) og Erik Haugom og Solveig Mortensen.
 
Det har vært kirkested på Svartskog i Oppegård siden omkring år 1100. Den nåværende kirken ble bygget i 1876. Orgelet ble levert samme år av det tyske firmaet Walcker & CIE. Instrumentet, som var av meget høy kvalitet, besto av kun to stemmer, men det var satt av plass for registerkanseller til ytterligere to til tre stemmer. En slik utvidelse ble foretatt rundt 1930 av en for oss uidentifisert orgelbygger. Utbyggingen må sies å ha vært mislykket og av svært lav kvalitet. Det samlede inntrykk av orgelet var sannsynligvis årsaken til at instrumentet i sin helhet ble fjernet i 1976. Takket være daværende sogneprest Hans Chr. Mamen ble orgelet ikke destruert, men fikk plass på Follo museum. Museet har nå frigitt orglet, slik at det igjen kan få plass i kirken.
 
I dag sogner om lag 500 personer til kirken, som er et av få gjenværende samlingspunkter på Svartskog. Ut over å være en kirke for befolkningen lokalt på Svartskog, har Oppegård kirke fremdeles en spesiell posisjon i hele kommunen som gudstjeneste-, bryllups- og konsertkirke. Dette har å gjøre med kirkestedets historie, kirkens tradisjonelle arkitektur og den korte avstanden til Kolbotn og Greverud, hvor de fleste av kommunens 23 000 innbyggere bor.

Orgelkomitéens arbeid

Orgelkomitéen fant Walckers orgel bevart med alle deler intakt på Follo museum. Komitéen har også vært på befaring i Veikåker kapell i Krødsherad, hvor et  Walcker-orgel av samme størrelse (originalt fullt utbygget) er blitt restaurert med stort hell. Dette ga oss et verdifullt bilde av hvordan en stilistisk korrekt utvidelse av orglet i Oppegård kirke ville kunne fungere. Det ble besluttet å be om tilbud fra aktuelle orgelbyggere og -restauratører ut fra tanken om en tilbakeføring som inkluderer Walckers påtenkte utvidelse. Denne utvidelsen er nødvendig for at orgelet skal fungere tilfredsstillende ved gudstjenester, kirkelige handlinger og ved konserter.


Komitéen har samlet seg om et løsningsforslag fra den tyske orgelrestauratøren Christian Scheffler. Løsningen innebærer en utvidelse til fem eller seks stemmer, og har en total kostnadsramme på kr. 750.000,-.

Prosjektets antikvariske verdi

Firmaet Walcker & CIE i Ludwigsburg var et av de største og mest velrennomerte firmaer i tysk orgelbygg på 1800-tallet.


Walcker leverte også flere instrumenter til Norge, blant annet et til Oslo domkirke. Av disse er få bevart i original stand. Orgelet til Oppegård kirke ble sannsynligvis ikke bygget spesielt for denne kirken, men kjøpt inn sammen med liknende instrumenter av musikkhandler Cappelen i Christiania. Cappelen var på det tidspunkt Walckers representant i Norge. Omtrent samtidig med at Oppegård kirke fikk sitt orgel, ble det levert små Walckerorgler til andre kirker i området - Drøbak, Mari, Nesodden og Enebakk. Til tross for at Walckers instrumenter fra denne perioden var av høy kvalitet, er alle disse orglene nå borte.
Orgelet i Krødsherad (nå Veikåker) er også fra samme periode. Det er så å si identisk med Oppegårdorgelet, men med den forskjell at Krødsherad-orgelet (restaurert av Ernst Junker) ble levert fullt utbygget fra Walcker. Det kan derfor tjene som en modell for fullføringen av Oppegård kirkes orgel.

 
Begge instrumentene er bygget med mekanisk kjeglelade og har sidestilt spillebord.
Disposisjonene er som følger (den planlagte utvidelsen av Oppegårds orgel er angitt med registernavn i kursiv):
 
Oppegård                                   Krødsherad (nå Veikåker)
ett manual og pedal                    ett manual og pedal
Principal 8’                                 Prinsipal 8’
Flöte 8’                                      Gedackt 8’
Gedacht 8’                                 Salicional 8’
Salicional 8’                                Octav 4’
Octav 4’                                     Subbas 16’
Subbas 16’                                 Pedalkoppel
Pedalkoppel       

superoktavkoppel i manual                                                       
 
Christian Scheffler og hans medarbeidere arbeider hovedsaklig med restauring av instrumenter fra nettopp denne perioden, og har flere svært vellykkede arbeider å vise til. Fordi det i Oppegård også er nødvendig med rekonstruksjon av stemmer, finner vi det betryggende å velge et firma med så omfattende kunnskap og stilfølelse fra denne perioden.

 
Finansiering

Finansieringen av dette prosjektet bygger er sikret gjennom:

  1. Lokal innsamlingsaksjon
  2. Salg av eksisterende orgel
  3. Kommunal garanti


Plan for arbeidet

Tilbakeføringen av Walcker-orgelet til Oppegård kirke vil innebære en restaurering og undersøkelse av alle deler som er tatt vare på. Kun de originale delene fra Walcker vil bli benyttet. Der hvor deler mangler vil disse bli laget nye på orgelbyggerens verksted. Det samme gjelder tre nye registerkansellader for utvidelse av orglet i ”Walcker-stil”. Orglet har fra før en velleramme med plass til to registerkansellader. Den tredje registerkanselladen vil få plass ved at vellerammen blir utvidet. Dette betyr også at orgelhuset blir noe dypere. Det vil også bli bygget en ny registerkanal til de fire nye registrene i manual i tillegg til en egen pedallade for Subbass 16’. De fire nye registrene Subbaß 16’, Gedacht 8’, Salicional 8’ og Oktave 4’ blir laget av orgelbyggeren.

 
Grønlund-orglet fra 1976 er solgt til Aurskog-Høland kirkelige fellesråd og skal settes opp i Aurskog gravkapell. Orgelbygger Matthias Becker skal bygge om orglet og montere det i kapellet. 
 
Orgelkonsulent Anders Hovind var på befaring hos orgelbygger Christian Scheffler i juni 08. Da var allerede mye arbeid gjort på orglet. Belgen var blant annet ferdig restaurert. 
 
 
Walcker-orgelet ankom kirken tirsdag 16.12.2007 om morgenen. Etter to dagers intenst arbeid kunne orglet igjen klinge i kirken etter 32 års tornerosesøvn. De to originale registrene og Subbassen i pedal ble satt på plass og kunne fylle rommet med velklang. Med et superoktavkoppel i tillegg var det mer en nok klanglige ressurser til julens gudstjenester. Primo februar ble orglet eike-ådret av malermester Cay Fredriksson fra Sverige. Siste etappe i fullføringen ble påbegynt 24.2.2008 og fullført to dager senere.
 

Innvielsen av orgelet

Orgelet ble innviet ved hen flott konsert 3. mars 2008. Medvirkende var kantorene Anders Hovind, Bent Erik Hodnebrog og fløytisten Anna Snilsberg. Nesten 100 menneser hadde funnet veien til denne begivenheten som var en del av Oppegård kirkekulturfestival som fant sted denne uken.

Orgelet ble innviet til gudstjenestebruk i Gudstjenesten 15. mars. Gjennom en egen liturgi i gudstjenesten ble orgelet vigslet, og det ble uttrykt ønske om at orgelet kan få stor betydning for gudstjenestelivet til alle som besøker Oppegård kirke.

 
det nye orglet i oppegard
Allerede etter to dager kunne vi se hvordan fasaden tok seg ut.
 
 
 
Gunnar og Tino ved orglet
Ferdig til julens gudstjenester: Orgelbyggerne Gunnar Schmid og Tino Herrig ved spillebordet
 
 
Fasaden er ferdig ådret i eike-imitasjon. Nydelig utført av malermester Cay Fredriksson
De gamle fasadepipen fra Walcker 1876
 
 
Oppegård 26.2.08 ©Anders Hovind

Kontaktinformasjon for Oppegård kirke

Oppegård kirke ligger i Roald Amundsens vei 110, Svartskog

E-post: post.nordre.follo@kirken.no eller se ansatte.

Telefon: 67 20 82 00 (kirkekontoret i Ski)

Telefontid: 9-14 (Sommer 10-13)

Besøkstid: Avtales med de ansatte.

Beklager, men vi kan ikke finne din posisjon pga instillingene i nettleseren din. Du må tillate autolokasjon for å kunne benytte denne funksjonaliteten:

Se instruksjoner for din nettlester under:

Internet explorer

Internet options / Privacy / Location / klikk på "Clear sites"

Chrome

Settings / Advanced / Priacy and security / Content settings / Location -> Fjern "kirken.no" fra blokkert-lista

Firefox

Options / søk etter "location" / settings / Fjern "Kirken.no" fra blokkert

Safari

Settings for this website / Location -> "Allow"