Vi ønsker velkommen til par som ønsker å vies i en av kirkene i Nordre Follo. Nettsider og saksbehandling er ikke ennå samkjørt, følg derfor linkene under etter hvor dere ønsker vielse.