En innledning til pasjonstiden

Praktisk informasjon

Fra:17.4.2019 - kl.18.00

Til:17.4.2019 - kl.19.00

Sted:Oddernes kirke

Arrangør:Oddernes menighet

Kantor Ian Richards spiller orgelmusikk av Johann Sebastian Bach. Gratis adgang. Kollekt. Obs! konserten begynner kl 18.00 i år