Påmelding for konfirmasjon 2017/18

Om påmelding til konfirmasjon. I år skjer påmelding ved å sende epost til 
hakon.kringlebotn@kristiansand.kommune.no. 

 Påmeldingsstart: 1. juni kl. 12 (påmeldinger før kl. 12 vil ikke gjelde).
 Eposten må inneholde: 
Konfirmantens navn.
 Første, andre og tredje valg for ønsket tidspunkt for konfirmasjonsgudstjeneste (

Justvik: 
Lørdag 28. april kl. 12.00. 
Søndag 29. april kl. 12.

00. Oddernes: 
Lørdag 5. mai kl 10.00, 12.00 eller 14.00. 
Søndag 6. mai kl. 10.00, 12.00 eller 14.00) 

Dere får en bekreftelse på mottatt mail. 
For de som ikke får innfridd førstevalget, blir det loddtrekning. Dere vil motta en epost i løpet av onsdag 7. juni angående hvilke tidspunkt du har blitt tildelt. Vi forsøker selvsagt å gi alle deres førstevalg.

Kontaktinformasjon for Oddernes menighet

Kontonummer for gaver: 3000.07.70090

Besøksadresse Oddernes: Jegersbergveien 6
4630 Kristiansand

Besøksadresse Justvik: Grostølveien 4 E
4634 Kristiansand

Telefon Oddernes: 38 19 68 60
Telefon Justvik: 38 19 69 30