Gudstjeneste m. utdeling av 4-års bok

Praktisk informasjon

Fra:10.11.2019 - kl.11.00

Til:10.11.2019 - kl.12.15

Sted:Justvik kirke

Arrangør:Oddernes menighet

Denne gudstjenesten er temaet "Kjærlighet som forvandler"  Lars Ivar Bratsberg er liturg, og fireåringene er med å deltar under gudstjensten. Etter bønnevandring og nattverd er det eget opplegg for barna i kjelleren. Kirkekaffe etter gudstjenesten. Velkommen!