Gudstjeneste

Praktisk informasjon

Fra:24.11.2019 - kl.11.00

Til:24.11.2019 - kl.12.15

Sted:Justvik kirke

Arrangør:Oddernes menighet

Denne gudstjenesten er temaet "Sannheten som setter fri"  Lars Ivar Bratsberg er liturg. Etter bønnevandring og nattverd er det eget opplegg for barna i kjelleren. Kirkekaffe etter gudstjenesten. Velkommen!