Gudstjeneste

Praktisk informasjon

Fra:8.12.2019 - kl.11.00

Til:8.12.2019 - kl.12.15

Sted:Justvik kirke

Arrangør:Oddernes menighet

Denne gudstjenesten er temaet "Ventetid"  Lars Ivar Bratsberg er liturg. Etter bønnevandring og nattverd er det eget opplegg for barna i kjelleren. Kirkekaffe etter gudstjenesten. Velkommen!