Gudstjeneste

Praktisk informasjon

Fra:9.8.2020 - kl.11.00

Til:9.8.2020 - kl.12.10

Sted:Justvik kirke

Arrangør:Oddernes menighet

Velkommen til første gudstjeneste etter sommeren! Lars Ivar Bratsberg er liturg, og det åpent lekested  for barna under gudstjensten. ( på dåpsrommet) Kaffe servers ute etter gudstjenesten.