Bli med i JO-koret!

Praktisk informasjon

Fra:13.9.2017 - kl.19.30

Til:13.9.2017 - kl.21.30

Sted:Justvik kirke

Arrangør:Oddernes menighet

JO-koret er et kor for voksne med øvelser annenhver onsdag. Øvelsene er primært oddetallsuker. Høsten 2017 øver vi 30/8, 13/9, 27/9, 11/10, 25/10, 8/11, 22/11 og 29/11. Koret deltar på samlingssøndag 10/9, salmekveld 29/10, høstbasar 11/11 og julemusikal 2/12. Dirigent er Hanne Sigmond, mens Lina Beisland er pianist. Kontaktperson: Linda Rekedal Våge (41 20 91 28)