Fireårsbok

Praktisk informasjon

Fra:3.12.2020 - kl.16.30

Til:3.12.2020 - kl.18.00

Sted:Oddernes menighetshus

Arrangør:Oddernes menighet.

FIREÅRSBOK ER en fest. Først inviteres fireåringen med familie til en samling, deretter er det gudstjeneste med utdeling av bok. Vi har samling og utdeling både i Justvik og Oddernes kirke. Du velger selv hvor du vil delta.

ODDERNES: Torsdag 3.12 kl. 16.30 til 18.00 er det samling for fireåringene med foreldre/foresatte i Oddernes menig- hetshus. Søndag 6.12 kl. 11.00 er det Barnas gudstjeneste i Oddernes menighetshus med utdeling av fireårsbok. Det er kirkekaffe etter gudstjenesten.

Påmelding fireårsbok