Utendørs 3G- gudstjeneste

Praktisk informasjon

Fra:20.6.2021 - kl.11.00

Til:20.6.2021 - kl.12.30

Sted:Utendørs ved Oddernes menighetshus/barnehagen

Arrangør:Oddernes menighet

Gudstjeneste ved Jon Andreas Lauvland, Håkon Kringlebotn og Ian Richards. Solist Karen Skeie Huitfeldt. Nattverd.
Blomsterdekoratører pynter uteområdet med blomsterinstallasjoner.

– 3G står for den tredje gudstjenesten i måneden. Navnet sier også noe om et møtested med den treenige Gud og det at vi er tre generasjoner samlet.