Konfirmantene deltar på fellesmøtene

Praktisk informasjon

Fra:12.1.2019 - kl.19.30

Til:12.1.2019 - kl.21.00

Sted:Q42

Arrangør:Fellesmøtene

Det blir en stor felles ungdomsgudstjeneste. Konfirmantene deltar sammen med Svein Arve Graarud.