Kvinneforeningen

Praktisk informasjon

Fra:28.9.2020 - kl.12.00

Til:28.9.2020 - kl.13.30

Sted:Oddernes menighetshus

Arrangør:Kvinneforeningen, Oddernes menighet

Kvinneforeningen har møter i menighetshuset siste mandag i måneden. Foreningen arbeider for et sosialt og åndelig fellesskap, samt å bidra økonomisk til driften av menighetshuset. Taler, underholdning, god bevertning og stor gratis utlodning. Kontakt: Alfhild M. Skar. Tlf: 38 09 20 12.