Pasjonskonsert - meditativ orgelmusikk

Praktisk informasjon

Fra:17.4.2019 - kl.18.00

Til:17.4.2019 - kl.19.00

Sted:Oddernes kirke

Arrangør:Oddernes menighet

Kantor Ian Richards spiller orgelmusikk av J.S. Bach, Brahms, Marcel Dupré og Carl-Aage Eliasson. Obs! Konserten er kl 18.00 i år, ikke 19.00. Gratis entré. Kollekt til dekning av utgifter.