Eyvind Skeie avfyrer i mars og april en tretrinns programrakett!

"Jeg har forsøkt å sette sammen tre forskjellige programmer", sier Eyvind Skeie, som har bodd på Kolbotn siden 2011. "Til sammen vil de tre programmene gi et bilde av mitt engasjement som prest og forfatter på leting etter livstolkning og ord. Jeg gleder meg til å dele dette her i nærmiljøet!"

Greverud kirke 6. mars

I Greverud kirke, menighetssalen, er det et salmeprogram med vekt på salmer fra advent til pinse. Under dette vil Eyvind Skeie fortelle om sitt arbeid med salmer og om de enkelte salmene som blir sunget. Det blir også anledning til spørsmål og samtale. Thor Henning Isachsen medvirker også.Det er voksenutvalget i Greverud som står for dette arrangementet.

Sofiemyr kirke 11. april

Under tittelen «Ny himmel og ny jord – Visst skal våren komme» vil Eyvind Skeie denne gangen presentere sanger og tanker om vårlig livsglede og håp. Dette er et arrangement i samarbeid med Normisjon. Musikalske krefter medvirker.

Sofiemyr kirke 18. april

Nå er det duket for temakveld i Sofiemyr kirke. Denne gangen vil Eyvind Skeie dele tanker og tekster i livets grenseland. Han vil fortelle om tekster han har skrevet i spesielle situasjoner knyttet til liv og død, nærvær og glemsel, håp og trøst.