Høsttakkegudstjeneste

Praktisk informasjon

Fra:15.10.2017 - kl.11.00

Til:15.10.2017 - kl.12.00

Sted:Oppegård kirke

Arrangør:Oppegård menighet

Dåp og nattverd