Kirken.no bruker såkalte cookies til trafikkmåling og optimalisering av innhold. Hvis du klikker «Jeg forstår, lukk meldingen» aksepterer du at vi bruker cookies på sidene. Vil du vite mer om cookies, trykk «les mer».

Jeg forstår, lukk meldingen

Les mer

Oppfordring til å stille liste ved kirkevalget

I september 2019 er det valg til menighetsråd og bispedømmeråd/Kirkemøtet. I alle menigheter og bispedømmer blir det nedsatt en nominasjonskomité som setter sammen en liste, men det er også mulig for andre å stille lister. De nye kirkevalgreglene gir Kirkerådet i oppgave å støtte nomineringsgrupper som ønsker å stille egne lister til bispedømmerådsvalget.

– Lister fra nomineringsgrupper gjør at det blir flere alternativer for velgerne, fordi de da vil kunne velge mellom Nominasjonskomiteens liste og andre lister. Dette kan også bidra til økt interesse for kirkevalget. Derfor oppfordrer vi alle interesserte til å benytte denne muligheten, sier Kirkerådets direktør, Ingrid Vad Nilsen.

Kirkerådet skal gi økonomisk støtte til registrerte nomineringsgrupper - ved valg av bispedømmeråd/Kirkemøtet - i form av både intensjonsstøtte og listestøtte.

Intensjonsstøtten har som formål å sette registrerte nomineringsgrupper i stand til å stille lister i valget til bispedømmeråd og Kirkemøtet. Listestøtten har som formål å sette registrerte nomineringsgrupper i stand til å informere velgerne om sine standpunkt i aktuelle kirkelige spørsmål. Les mer om dette i kirkevalgreglene § 6-5.

For at en nomineringsgruppe skal motta støtte, må den registreres som en nomineringsgruppe av Kirkerådet. Før det må nomineringsgruppen registreres i Enhetsregisteret og tildeles et eget organisasjonsnummer. Det kreves også en erklæring fra minst 300 personer med stemmerett ved valg av leke medlemmer til bispedømmeråd og Kirkemøtet, om at de ønsker gruppenavnet registrert. Les mer om dette i kirkevalgreglene § 6-4.

Fristen for å registrere nomineringsgrupper som skal motta økonomisk støtte er 2. januar 2019.

 

Kontaktinformasjon for Orkdal kirkelige fellesråd

Postadresse: Boks 4, 7321 Fannrem

Kontoradresse:  Blomstervegen 12, 7320 Fannrem

E-post:  post.orkdal@kirken.no

Telefon: 72 47 97 50

Telefon- og besøkstid: 

Mandag, onsdag, torsdag og fredag kl. 09-14

Tirsdag kl. 10-14