Menighetens årsfest for Orkland menighet

Orkland menighet avholder sin årsfest søndag 2. april kl. 19.00 på Svorkmo misjonshus. Tema blir arbeidet i kommunens kriseteam. Det blir også årsmøtesaker med årsmelding og regnskap.

Kontaktinformasjon for Orkdal kirkelige fellesråd

Postadresse: Boks 4, 7321 Fannrem

Kontoradresse:  Blomstervegen 12, 7320 Fannrem

E-post:  post.orkdal@kirken.no

Telefon: 72 47 97 50

Telefon- og besøkstid: 

Mandag, onsdag, torsdag og fredag kl. 09-14

Tirsdag kl. 10-14