Utvidelse av gravplassen ved Orkdal kirke

I år starter arbeidet med å lage navna minnelund og tilrettelagt gravfelt ved Orkdal kirke. Dette skjer på den nordøstlige delen av gravplassen som i dag ligger brakk.

Navna minnelund  er blitt mer og mer populært de senere årene, særlig i bystrøk. Nå brer dette om seg, og også her i Orkdal oppleves økt etterspørsel etter denne typen graver. Derfor vil det i løpet av 2017 bli opparbeidet minnelund på Orkdal kirkegård. Her vil det bli plass til omtrent 400 urnegraver. På en navna minnelund står navn på gravlagte oppført på ett felles monument. Det vil på sikt komme tre slike monumenter for navneskilt. Det vil si at det ikke står et eget monument på hver enkelt grav. Gravplassbetjeningen steller og planter det felles monumentet.

I tillegg vil det også bli opparbeidet et tilrettelagt gravfelt med omtrent 70 graver. I tilknytning til denne blir det også en egen seremoniplass.

Det blir også opprettet ca. 60 nye kistegraver på dette området.

Monument:

Bilde av den nye gravplassen her

Kontaktinformasjon for Orkdal kirkelige fellesråd

Postadresse: Boks 4, 7321 Fannrem

Kontoradresse:  Blomstervegen 12, 7320 Fannrem

E-post:  post.orkdal@kirken.no

Telefon: 72 47 97 50

Telefon- og besøkstid: 

Mandag, onsdag, torsdag og fredag kl. 09-14

Tirsdag kl. 10-14