Orkland sokn og Geitastrand sokn får samme prest

Åse Rugland overtar fra 01.06.18 ansvaret i Geitastrand sokn (i tillegg til Orkland). Dette vil gi en bedre fordeling av prestetjenesten i soknene. Velkommen til Geitastrand, Åse!

Åse selv gleder seg til å ta fatt på oppgaven.

Kontaktinformasjon for Orkdal kirkelige fellesråd

Postadresse: Boks 4, 7321 Fannrem

Kontoradresse:  Blomstervegen 12, 7320 Fannrem

E-post:  post.orkdal@kirken.no

Telefon: 72 47 97 50

Telefon- og besøkstid: 

Mandag, onsdag, torsdag og fredag kl. 09-14

Tirsdag kl. 10-14