Orkanger kirke pusses opp

Oppussinga på Orkanger kirke er nå godt i gang.

Det skal blant annet byttes kledning og takrenner på kirka. Den eksisterende kledninga er i dårlig forfatning, så det vil nok bli en stor forandring når ny kommer på. Vi skimter nå den originale, liggende bordkledningen under pappen.

 

 

Kontaktinformasjon for Orkdal kirkelige fellesråd

Postadresse: Boks 4, 7321 Fannrem

Kontoradresse:  Blomstervegen 12, 7320 Fannrem

E-post:  post.orkdal@kirken.no

Telefon: 72 47 97 50

Telefon- og besøkstid: 

Mandag, onsdag, torsdag og fredag kl. 09-14

Tirsdag kl. 10-14