Vikarprest i Orkdal

Nidaros biskop har tilsatt Ranveig Dahle Svanholm som vikar i Orkdal prosti. Hun begynner 01.01.18 og vil bli innsatt underkveldsgudstjenesten i Orkdal kirkesøndag 14. januar kl. 19.00.

Ranveig vil gå inn i alle ordinære sokneprestoppgaver og vil møte i Orkdal menighetsråd. Nedenfor er det en liten selvpresentasjon som hun har sendt til menighetsbladet.

Vi ønsker Ranveig hjertelig velkommen til Orkdal prosti og Orkdal sokn og ønsker Guds velsignelse over tjenesten her.

"Mitt navn er Ranveig Dahle Svanholm. Jeg er 27 år, bor for øyeblikket i Oslo, og er i ferd med å avslutte profesjonsstudiet i teologi ved Det teologiske menighetsfakultet.

Jeg ble født og vokste opp i Ecuador, Sør-Amerika, men er også en trønder fra Trondheim. Nå ser jeg fram til å flytte tilbake, og påbegynne vikariatet som sokneprest i Orkdal!»

Kontaktinformasjon for Orkdal kirkelige fellesråd

Postadresse: Boks 4, 7321 Fannrem

Kontoradresse:  Blomstervegen 12, 7320 Fannrem

E-post:  post.orkdal@kirken.no

Telefon: 72 47 97 50

Telefon- og besøkstid: 

Mandag, onsdag, torsdag og fredag kl. 09-14

Tirsdag kl. 10-14