Vinneren av quiz i Orkdal menighetsblad er trukket!

Se hvem vinneren ble her!

Vinneren av quizen i det siste menighetsbladet er trukket, og blant mange innsendte svar ble Randi Strøm den heldige. Hun ønsker å gi premien, en halv gris, til Orkdal helsetun! Vi gratulerer og antar Helsetunet setter stor pris på grisen!

Kontaktinformasjon for Orkdal kirkelige fellesråd

Postadresse: Boks 4, 7321 Fannrem

Kontoradresse:  Blomstervegen 12, 7320 Fannrem

E-post:  post.orkdal@kirken.no

Telefon: 72 47 97 50

Telefon- og besøkstid: 

Mandag, onsdag, torsdag og fredag kl. 09-14

Tirsdag kl. 10-14