Type seremoni og seremonisteder

Gravplassforvaltningen gjennomfører gravferd for alle og legger til rette for alle tros- og livssyn så langt det lar seg gjøre. En kan velge mellom flere typer seremonier - Kistebegravelse - Bisettelse - Urnehøytidelighet - og ulike seremonisteder.

TYPE SEREMONI

Kistebegravelse

En tradisjonell seremoni i forbindelse med kistebegravelse blir gjennomført i en kirke, et kapell, et livssynsnøytralt seremonirom eller som en direkte seremoni ved graven. Gravfølget følger normalt kisten til graven og seremonien avsluttes etter senking av kisten. Seremonien kan, etter ønske fra pårørende, avsluttes i kirken, kapellet eller i seremonirommet. Kirkevergens personell foretar så den videre gravferden med senking og lukking av graven.


Bisettelse
En bisettelse er en seremoni på lik linje med en begravelse. Seremonien blir gjennomført i en kirke, et kapell eller et livssynsnøytralt seremonirom. Seremonien avsluttes ved at kisten kjøres videre til krematoriet.


Urnehøytidelighet
En urnehøytidelighet er en seremoni som kan utføres etter at kremasjon er foretatt. En grunn kan være at vedkommende døde og ble kremert i utlandet, og kommer til Norge i urne. Det gjennomføres en seremoni på lik linje med en begravelse. Seremonien avsluttes ved at gravfølget følger urnen ut til urnegravstedet hvor urnen settes ned i graven. 
Etter ønske fra pårørende kan seremonien avsluttes i kirken, kapellet eller seremonirommet. I disse tilfellene ønsker de fleste pårørende en urnenedsettelse ved en senere anledning.


Urnenedsettelse
Pårørende avtaler tidspunkt for urnenedsettelsen med Orkdal kirkekontor. En ansatt fra Orkdal kirkelige fellesråd bringer urnen med seg til gravstedet, som på forhånd er gjort klart til nedsettelsen. Ved ønske om deltagelse av prest ved urnenedsettelsen, må Orkdal kirkekontor kontaktes av de pårørende for avtale. Urnenedsettelse kan også skje uten pårørende til stede.

Urnenedsettelse i anonym grav
Hvis pårørende ønsker det, kan urna settes ned i en anonym grav hvor det bare er gravplassforvaltningen som kjenner urnas plassering. Vi kan i dag tilby dette på Den gode hyrdes kapell, hvor det er reist en felles minnestein for anonymt gravlagte.

For de som døde for tidlig
På Den gode hyrdes kapell fins det et eget gravfelt som er tilegnet barn som døde for tidlig, og hvor pårørende ikke ønsker en egen gravstein. Det er satt opp en felles minnestein på dette gravfeltet. 

 

SEREMONISTEDER

Det gjennomføres gravferdsseremonier fra Orkdal kirke, Orkanger kirke, Moe kirke, Geitastrand kirke og Den gode hyrdes kapell. Orkanger: Hvis det forventes mye folk i seremonien, bør Orkanger kirke vurderes i stedet for Den gode hyrdes kapell, da det er plass til kun 120 personer i kapellet.

Kontaktinformasjon for Orkdal kirkelige fellesråd

Postadresse: Boks 4, 7321 Fannrem

Kontoradresse:  Blomstervegen 12, 7320 Fannrem

E-post:  post.orkdal@kirken.no

Telefon: 72 47 97 50

Telefon- og besøkstid: 

Mandag, onsdag, torsdag og fredag kl. 09-14

Tirsdag kl. 10-14

Beklager, men vi kan ikke finne din posisjon pga instillingene i nettleseren din. Du må tillate autolokasjon for å kunne benytte denne funksjonaliteten:

Se instruksjoner for din nettlester under:

Internet explorer

Internet options / Privacy / Location / klikk på "Clear sites"

Chrome

Settings / Advanced / Priacy and security / Content settings / Location -> Fjern "kirken.no" fra blokkert-lista

Firefox

Options / søk etter "location" / settings / Fjern "Kirken.no" fra blokkert

Safari

Settings for this website / Location -> "Allow"