Her melder du deg på konfirmasjon 2018

Infomøter: Orkdal: 7. juni kl. 20 på Orkdal menighetshus, Orkland: 14. juni kl. 18 i Moe kirke, Orkanger og Geitastrand: 14. juni kl. 20 i Orkanger kirke

Trykk her for å melde deg på konfirmasjon 2018.

Kontaktinformasjon for Orkdal kirkelige fellesråd

Postadresse: Boks 4, 7321 Fannrem

Kontoradresse:  Blomstervegen 12, 7320 Fannrem

E-post:  post.orkdal@kirken.no

Telefon: 72 47 97 50

Telefon- og besøkstid: 

Mandag, onsdag, torsdag og fredag kl. 09-14

Tirsdag kl. 10-14