Gudstjeneste Geitastrand kirke

Praktisk informasjon

Fra:17.2.2019 - kl.11.00

Til:17.2.2019 - kl.12.00

Sted:Geitastrand kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: Såmannssøndagen
Liturg: Audun Berg Slettahjell
Organist: Barbara Wrobel
Prekentekst: Matt 13,24-30
Merknader: Orkdal seniorkor under ledelse an Solveig Metlid deltar.
Nattverd
Dåp