Gudstjeneste Geitastrand kirke

Praktisk informasjon

Fra:20.1.2019 - kl.17.00

Til:20.1.2019 - kl.18.00

Sted:Geitastrand kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 3. søndag i åpenbaringstiden
Liturg: Åse Rugland
Organist: Barbara Wrobel
Prekentekst: Joh 1,15-18
Nattverd
Dåp