Orkanger kirke

Praktisk informasjon

Fra:14.1.2018 - kl.17.00

Til:14.1.2018 - kl.18.00

Sted:Orkanger kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 2. søndag i åpenbaringstiden
Liturg: Kristin Strand
Organist: Barbara Wrobel
Prekentekst: Mark 1,3-11
Merknader: Avskjed for Kristin Strand
Nattverd
Dåp