Gudstjeneste Orkanger kirke

Praktisk informasjon

Fra:24.6.2018 - kl.11.00

Til:24.6.2018 - kl.12.00

Sted:Orkanger kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: Jonsok
Liturg: Dagfinn Thomassen
Organist: Barbara Wrobel
Prekentekst: Matt 11,6-14
Offerformål: Misjonsprosjektet
Merknader: Konfirmantjubileum. Innsetting av ny sokneprest - Marita Hammervik-Owen
Nattverd
Dåp