Familiegudstjeneste Orkdal kirke

Praktisk informasjon

Fra:26.1.2020 - kl.11.00

Til:26.1.2020 - kl.12.00

Sted:Orkdal kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 4. søndag i åpenbaringstiden
Liturg: Eldfrid-Marie Hollevik Bakken
Organist: Espen Selbæk
Prekentekst: Luk 18,35-43
Offerformål: Kirkens Nødhjelp
Dåp