Gudstjeneste Orkdal kirke

Praktisk informasjon

Fra:12.1.2020 - kl.11.00

Til:12.1.2020 - kl.12.00

Sted:Orkdal kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 2. søndag i åpenbaringstiden
Liturg: Dagfinn Thomassen
Organist: Piotr Wrobel
Prekentekst: Matt 3,13-17
Offerformål: Det Norske Misjonsselskap
Dåp