Gudstjeneste Orkdal kirke

Praktisk informasjon

Fra:25.12.2019 - kl.13.00

Til:25.12.2019 - kl.14.00

Sted:Orkdal kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: Juledag
Liturg: Marita Hammervik-Owen
Organist: Barbara Wrobel
Prekentekst: Joh 1,1-14
Offerformål: Det Norske Misjonsselskap
Nattverd
Dåp