Gudstjeneste Orkdal kirke

Praktisk informasjon

Fra:27.1.2019 - kl.11.00

Til:27.1.2019 - kl.12.00

Sted:Orkdal kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 4. søndag i åpenbaringstiden
Liturg: Eldfrid-Marie Hollevik Bakken
Organist: Barbara Wrobel
Prekentekst: Ordsp 14,21-22.25.31
Offerformål: Kirkens Nødhjelp
Merknader: Tårnagent
Dåp