Gudstjeneste Orkdal kirke

Praktisk informasjon

Fra:20.1.2019 - kl.11.00

Til:20.1.2019 - kl.12.00

Sted:Orkdal kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 3. søndag i åpenbaringstiden
Liturg: Eldfrid-Marie Hollevik Bakken
Organist: Barbara Wrobel
Prekentekst: Joh 1,15-18
Offerformål: Normisjon
Nattverd
Dåp